Nói về nhà ở khung théptuyệt vời muốn đưa ra cùng bạn những ý kiến của tôi nhà khung thép sàn bê tông


Mái nhà làm bằng khung thép: sử dụng Tôn lợp mái (Tôn + PU + PP) hoặc (Tôn + xốp + Tôn), cách âm và cách nhiệt.
giá xây nhà khung thép liên hợp có thể dùng tấm sàn bê tông cốt thép, hoặc có thể dùng các tấm sàn ceamboad, các tấm ván gỗ công nghiệp. Mặt sàn khi được hoàn thiện có thể dùng các tấm thảm trải sàn pvc, sàn cao su web và sàn gỗ công nghiệp,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *